Col·loquis

Col·loquis

Prefunció

Els col·loquis prefunció, recollits sota el títol Altres Autories, són organitzats en col·laboració amb l’Associació d’Autors d’Il·luminació (AAI) i l’Associació d’Escenògrafs de Catalunya (Ad’EC) per apropar totes les autories escèniques (el disseny d'il·luminació, de l’espai, de vídeo, de vestuari i de so) tant a l’espectador general com a l’especialitzat.

Consisteixen en una conversa entre els dissenyadors de l’espai i la il·luminació de l’espectacle (i d'altres possibles dissenyadors) per activar la mirada de l'espectador i poder viure les funcions amb una altra consciència escènica.

Es fan el divendres a les 17.00 h, són d’accés gratuït amb l'entrada de l'espectacle i tenen una durada d’una hora. Tots els col·loquis prefunció es fan a la mateixa sala que l'espectacle.

Els prefunció de la Temporada 21/22 són:

25/02/22 Crim i càstig
31/03/22 Síndrome de gel

Els espectadors que vinguin als prefunció tindran descompte al Restaurant de Montjuïc en l’estona d’espera entre el prefunció i la funció d’aquell vespre.

Postfuncions

Aquesta temporada oferim 6 col·loquis postfunció amb l’equip artístic i el repartiment de sengles espectacles, moderats per la periodista cultural Anna Pérez Pagès. Un espai per apropar el públic a la creació de l’espectacle i compartir una conversa amb la companyia.

Organitzem els postfunció amb les 4 estrenes de producció pròpia i hi afegim dues reposicions que van suspendre funcions la tardor del 2020 i, per tant, també els col·loquis respectius. Tornem a la idea inicial de convocar-los en divendres, després de mantenir-los la temporada passada en diumenge, obligats per les restriccions horàries pandèmiques.

Els postfunció de la Temporada 21/22 són:

15/10/21 Bonus Track
12/11/21 Aquell dia tèrbol que vaig sortir d'un cinema...
22/04/22 Síndrome de gel
17/06/22 Les tres germanes