Accessibilitat

Accessibilitat

El Teatre Lliure aposta per fer accessible a tots els públics totes les seves activitats.

Les instal·lacions de Montjuïc i Gràcia tenen accessos adaptats i s’hi poden reservar entrades per a persones amb mobilitat reduïda. A Montjuïc es disposa també de places d’aparcament reservades. Actualment es treballa en facilitar guies d’accessibilitat per a persones amb diversitat cognitiva.

Durant les funcions, es disposa d’anells magnètics individuals i, amb la instauració del servei Divendres accessibles, s’ofereixen funcions amb audiodescripció, sobretítols adaptats i traducció simultània en llengua de signes catalana. En projecte, s’hi compta adaptar la informació als criteris de lectura fàcil i a suports d’àudio, i oferir sessions relaxades d’alguns espectacles.

Pel que fa a l’accessibilitat social, el Teatre Lliure obre les portes a col·lectius desafavorits a través del programa Apropa Cultura, alhora que té una política de preus socials amb descomptes per a persones aturades, jubilades, amb diversitat funcional, famílies nombroses i monoparentals. Així mateix, es fomenta l’accés al teatre per part d’infants, adolescents i joves mitjançant el programa educatiu, i també dels menors de 30 anys, oferint-los preus especials.

  • 50% de descompte per a persones amb diversitat funcional i acompanyant.
  • 50% descompte per a persones aturades, famílies monoparentals, nombroses i d'acollida.
  • 15% descompte per a persones jubilades.

Accessos per a persones amb mobilitat reduïda i seients reservats.

Sistema d’anell magnètic per a persones amb discapacitat auditiva.

Sobretítols adaptats per a persones amb discapacitat auditiva.

Traducció simultània en llengua de signes catalana.

Audiodescripció per a persones amb discapacitat visual.

Els espectacles de la temporada 21/22 amb funcions accessibles són:

Per a més informació d'activitats accessibles i moviment per Barcelona, consulta: http://www.barcelona-access.cat/